Lighting / 10 juni 2020

Seaborough maakt naam met wetenschappelijk onderzoek

Met de komst van de nieuwe CEO van Seaborough, Pieter Six, waait er een frisse wind door het led-technologiebedrijf. Zijn start viel samen met de eerste corona-lockdown. “Door de beperkingen in onze laboratoria hebben we de focus tijdelijk verlegd naar publicaties van wetenschappelijke papers. Heel goed voor de positionering van Seaborough”.

Het onderzoeksteam van Seaborough heeft de afgelopen periode onder zijn leiding een wetenschappelijk onderzoek en twee waardevolle artikelen opgesteld. Deze zijn binnenkort klaar voor publicatie. 

Reviewpaper over nano-YAG:Ce

De eerste publicatie is een zogeheten reviewpaper over nano-YAG:Ce, een van de belangrijkste materialen die Seaborough gebruikt binnen het EuroLED-programma. Deze review beschouwt eerder gepubliceerde literatuur over dit onderwerp, beschrijft algemene trends en highlights, en identificeert open vragen en missende kennis.

“De belangrijkste boodschap van deze review is dat er bij vrijwel alle methoden om nano-YAG:Ce te maken een spanningsveld blijkt te bestaan,  tussen aan de ene kant kleine deeltjes en aan de andere kant goede optische eigenschappen”, aldus CEO Pieter Six. Deze 'trade-off' is voor de meeste toepassingen een grote uitdaging en belangrijk om aan het licht te brengen.

UPDATE: Lees de reviewpaper over nano-YAG:Ce hier

Meer inzicht in fosforen

De tweede publicatie is een wetenschappelijk artikel in samenwerking met Universiteit Utrecht. Het artikel beschrijft experimenten en een bijpassend model dat heeft geleid tot groter inzicht in het saturatiegedrag van fosforen. Six: “Dit betekent dat we beter begrijpen waarom materialen slechter gaan presteren wanneer er een te hoge intensiteit licht op wordt geschenen. Dat is een algemeen probleem bij veel ledfosforen”. Seaborough gaat dit gebruiken als fundament om te begrijpen wat er gebeurt en hoe problemen opgelost kunnen worden met EuroLED-materialen.

UPDATE: Lees hier meer over de doorbraak in het EuroLED-project

Wetenschappelijk onderzoek is van belang

Over het algemeen publiceert Seaborough wetenschappelijke artikelen om de naamsbekendheid te verhogen en vertrouwen op te bouwen bij partners en investeerders. Daarmee verwerft het bedrijf een plek aan de top van het werkveld. Bovendien leidt het systematisch doorspitten van literatuur en resultaten gestructureerd opschrijven vaak tot nieuwe inzichten en ideeën.

“En,” vertelt Six, “dit werk verkleint ook het gat tussen de academische wereld en de industrie”. Met dit soort publicaties laat Seaborough zien dat bij industriële partijen ook fundamentele en wetenschappelijk zeer interessante vragen worden onderzocht en beantwoord. Daarmee ontstaat ook inzicht binnen de academische wereld waar vragen liggen vanuit de industrie, zodat er makkelijker toepassingsgericht onderzoek kan worden gedaan en samenwerkingen kunnen ontstaan.

Publicaties

Beide artikelen wil Seaborough publiceren in zogeheten 'Peer Reviewed Journals', waarin wetenschappers hun bevindingen delen over een bepaald onderzoeksgebied. Dat betekent dat de papers door een beoordelingsproces gaan waarbij inhoudelijk commentaar wordt gegeven door experts: veelal professoren uit het specifieke onderzoeksveld. Dit commentaar wordt door de redactie van het betreffende journal gebruikt om te besluiten of het artikel kan worden gepubliceerd. Voor de nano-YAG:Ce-review is er al een eerste positief commentaar ontvangen van een zeer hoog impact journal met een breed lezersbereik. Het tweede artikel wil Seaborough publiceren in een meer specialistischer journal.