Lighting / 9 oktober 2020

Seaborough start onderzoek naar ‘gezond licht’

Seaborough start met een klinisch onderzoek naar de positieve gezondheidseffecten van nabij-infrarood licht op mensen. Eerder onderzoek naar het effect op welzijn, slaapkwaliteit en het immuunsysteem laat veelbelovende resultaten zien. Seaborough laat dit preciezer onderzoeken door een team van de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van dr. Marijke Gordijn om het te kunnen integreren in allerlei vormen van verlichting. De test vindt onder andere plaats bij personeel van de voetbalclub FC Groningen.
 

Klinische studie naar nabij-infrarood

Als onderdeel van de klinische studie die deze winter zal plaatsvinden, zullen 40 gezonde mensen worden getest op het effect van langdurige, "zonlichtachtige" blootstellingen aan nabij-infrarood op hun stemming, welzijn, mentale prestaties, slaapkwaliteit en immuunsysteem. Seaborough hoopt aan te tonen dat blootstelling aan nabij-infrarood op ruwweg 15% van het huidoppervlak een systemisch effect kan uitlokken op deze gezondheids- en welzijnsaspecten.

Conventionele vormen van verlichting zenden niet genoeg nabij-infrarood (NIR) uit om een biologisch effect te verwachten. Met de komst van efficiënte NIR-led zal het echter mogelijk zijn een dergelijke langdurige blootstelling aan NIR-licht te integreren in onze dagelijkse verlichtingsproducten die we op kantoor of thuis gebruiken.

Hierdoor kunnen mensen die het grootste deel van de dag binnen doorbrengen, ook profiteren van de positieve effecten van nabij-infrarood. We zijn enthousiast over de voorbereidingen voor deze klinische studie en kijken uit naar de baanbrekende resultaten die mogelijk worden gevonden!