Perpetual Next / 20 januari 2020

PERSBERICHT Primco start duurzame drooglijn voor veevoer in Duiven

Primco heeft in december de bio-energiecentrale in het Gelderse Duiven overgenomen in een joint venture met drie aandeelhouders. De centrale (15MW) heeft als hoofddoel het drogen van aardappel- en wortelstoomschillen en andere reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie. Tevens wordt er groene stroom opgewekt voor het openbare elektriciteitsnetwerk. In de joint venture is Primco voor 75% eigenaar. De centrale zal in juli dit jaar operationeel zijn.

Primco BMC Duiven, zoals de centrale gaat heten, heeft als hoofddoel het drogen van aardappel- en wortelstoomschillen en andere reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie.  Met een speciale droogtechniek zal er veel vocht uit deze reststromen gehaald worden. Daarnaast werkt de centrale houtachtige grondstoffen op voor de spaanplaatindustrie en wordt er groene stroom geleverd aan het openbare elektriciteitsnetwerk. 

Hoog rendement, vrijwel geen fijnstofuitstoot

Primco werkt bij de bouw van de centrale samen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in totaaloplossingen voor bio-energiesystemen. Met dit bedrijf bouwde Primco ook de warmtecentrale in Lelystad (15 MW) die een energetisch rendement van minimaal 95% heeft. Door de uitlaatgassen te wassen wordt er extra rendement uit de centrale gehaald, maar ook wordt daarmee vrijwel alle fijnstof afgevangen. Hierdoor kent de fijnstofuitstoot in Lelystad zo'n lage waarde, dat die ver onder de toegestane norm blijft en zelfs niet meetbaar is. 

Bij Primco BMC Duiven wordt van dezelfde technieken gebruik gemaakt en zijn er mogelijkheden om te profiteren van nog meer beschikbare laagwaardige restwarmte. Het 10 jaar oude gebouw, waar eerst de torrefactiefabriek van Topell was gehuisvest, is ook verduurzaamd, maar is zeker door hergebruik een goede investering. 

Alleen lokale biogene reststromen

Om warmte en elektriciteit op te wekken wordt er alleen gebruik gemaakt van lokale biogene reststromen uit noodzakelijk landschap- en bosbeheer. Rene Buwalda, CEO van Primco, zegt hierover: "Door net als in Lelystad alleen van lokale biogene reststromen gebruik te maken, zal de CO2-emissie van vervoer tot een minimum beperkt blijven. Wij willen onze centrales op een zo verantwoord mogelijke manier draaien en verspilling tot een minimum beperken. Alle restwarmte willen we benutten, zodat er zo min mogelijk energie verloren gaat." Op operationeel en organisatorisch gebied gaan Primco BMC Duiven en Lelystad zeer nauw samenwerken om een verdere efficiencyslag  te kunnen maken. 

Toekomstplannen

Uit de joint venture tussen Primco en aandeelhouders Peter Jansen en Jochen Görtzen is een nauwe en vruchtbare samenwerking ontstaan. Er zijn vergevorderde plannen om samen meer duurzame projecten op te zetten. 

Download presskit