Perpetual Next / 3 oktober 2023

PERSBERICHT: Perpetual Next speelt in op hoge marktrente en grote vraag naar biogas: schuldenlast 76% verlaagd en biogasdivisie afgesplitst.

In februari 2023 initieerde Perpetual Next, het klimaattechnologie- en duurzame grondstoffenconcern, een aanpassing van haar bedrijfs- en financieringsstrategie. Perpetual Next anticipeert met haar strategie op structureel hogere rentes in combinatie met schaarste van aardgas en de toenemende vraag naar biogas. Perpetual Next heeft hiertoe enerzijds haar schulden verlaagd, van EUR 161 miljoen naar circa EUR 39 miljoen in de afgelopen drie maanden en tevens een splitsing aangebracht binnen de onderneming met gescheiden focus op biogas en biocarbon.

Lees het hele bericht op de website van Perpetual Next