22 augustus 2023

Persbericht: Nieuwe aandeelhouders nemen minderheidsbelang in impact investeerder Momentum Capital

AMSTERDAM - Zes professionele familiefondsen hebben voor een bedrag van circa 30 miljoen euro een belang van minder dan 10% genomen in het Amsterdamse Momentum Capital.
 
De familiefondsen, die behoren tot de top van ondernemend Nederland, hebben een voor Momentum Capital (‘Momentum’) relevante achtergrond in de productie, verwerking en logistiek rondom voedselvoorziening, retail, infrastructuur en zakelijke dienstverlening. De participaties van Momentum kunnen vanaf nu actief profiteren van de netwerken van deze nieuwe partners. Zo helpen de nieuwe partners de participaties om voor haar certificaathouders een optimaal exit potentieel te genereren in de komende jaren. De nieuwe partners zullen tijdens een besloten evenement in september worden geïntroduceerd bij de stakeholders van Momentum Capital. 
 
Het is de eerste keer dat er externe partners als aandeelhouder toetreden tot Momentum Capital zelf. In de onderliggende participaties werden al wel joint ventures gesloten met internationaal sterke partners. Enkele voorbeelden daarvan zijn de warmtestations ENBE (een joint venture met Ennatuurlijk, een participatie van PGGM en Veolia), Perpetual Next biogasproject Eemsgas (een joint venture met Gasunie) en Majaland Poland (een joint venture van Momentum Leisure met Plopsa/Studio 100, met onder meer BNP Paribas Private Equity als haar minderheidsaandeelhouder).
 
Waarde beschermen en laten groeien
Momentum en haar participaties hebben de nieuwe partners tijdens de due diligence en transactieperiode getoond dat ze ook in stevige marktomstandigheden succesvol waarde kunnen beschermen en laten groeien. Ook in de periode van de Covid pandemie, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en toenemende inflatie, waarin het soms een strijd was om de medewerkers en de financiële belangen te beschermen. Momentum is trots op het resultaat. Een belangrijke maatregel die het Momentum Capital team vanaf 2019 heeft genomen, is het verlagen van haar obligatielast van 70% naar minder dan 20% van het balanstotaal. De participatie Momentum Leisure is bovendien geheel – zonder bancair krediet – gefinancierd door haar aandeelhouders, waarbij het herfinancieringsrisico in tijden van oplopende rente is uitgesloten.
 
Martijn van Rheenen, oprichter en medebestuurder van Momentum Capital: “Ik ben alle medewerkers bij Momentum Capital en onze participaties dankbaar. Ruim 300 gedreven mensen die het voor de nieuwe partners de moeite waard maken om te investeren in de toekomst van Momentum Capital. De nieuwe partners besloten recent om 30 miljoen euro te investeren zonder de uitspraak van de Ondernemingskamer af te wachten naar aanleiding van een waarderingsdiscussie met de Toezichthouder over onze participatie in projectontwikkelaar Urbania in Brazilië. Momentum heeft deze kwestie namens onze aandeelhouders voorgelegd aan de Ondernemingskamer. We zijn verheugd te kunnen melden dat het door de uitspraak van de Ondernemingskamer op 10 augustus in het voordeel van Momentum Capital is beslecht, met dank aan mr. Guido Roth (Finnius) en prof. dr. mr. Steven Hijink (Stibbe) en hun teams. We zullen ons nu met nog meer toewijding richten op het helpen bouwen van mooie bedrijven en het genereren van maatschappelijke en financiële waarde. Ik heb er zin in om samen met de nieuwe partners lekker door te buffelen.”