19 februari 2024

Belangrijke mijlpaal tegengaan excessen jeugdzorg

Belangrijke mijlpaal tegengaan excessen jeugdzorg

Vandaag is een belangrijke mijlpaal behaald in het terugdringen van excessen in de jeugdzorg. Momentum Capital BV oprichter Martijn van Rheenen maakt zich al bijna 10 jaar hard voor hoognodige veranderingen in het systeem, daarbij gesteund door onze achterban, waarvoor dank. VWS heeft nu uitgesproken dat beschikkingsvrij werken, waarbij een beschikking enkel wordt verstrekt op verzoek, in strijd is met de Algemene wet bestuursrecht. Wat dit precies betekent en waarom dit zo'n belangrijk sociaal maatschappelijk resultaat is, leest u in dit artikel.