De ongefilterde waarheid over water

Clean Water Assets

De wereld zit in een watercrisis met ernstige gevolgen voor gezondheid, landbouw, industrie, milieu en zelfs sociale stabiliteit. Waterschaarste, oftewel het gebrek aan toegang tot schoon en veilig (drink)water, vormt een groeiende bedreiging. Ook in Europa. Nederland kampt momenteel met de slechtste waterkwaliteit in de EU, mede door aanzienlijke PFAS-verontreiniging.

Schoon water en Artificial Intelligence

Water is van levensbelang. De grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat iedereen gemakkelijk toegang heeft tot voldoende, schoon en veilig water door:

  • Het ontwikkelen van nieuwe waterbronnen (waterkwantiteit)
  • Verbeterde toegankelijkheid en beter beheer van water
  • Het waarborgen van waterkwaliteit

Momentum Clean Water Assets richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit met een focus op het voorkomen en wegnemen van waterverontreiniging. We koppelen data aan Artificial Intelligence om waterverontreiniging te diagnosticeren en bieden oplossingen voor de vervuilers. Specifiek ontwikkelen we decentrale, wereldwijd schaalbare technologie voor waterzuivering bij grootverbruikers zoals industriële bedrijven die momenteel nog toegestane, maar onacceptabele, lozingen doen.

Portfolio Clean Water Assets 

Portfolio Clean Water Assets
Met een gespecialiseerd team en specifieke investeringscriteria bouwt Momentum Clean Water Assets een portfolio van bedrijven die zich richten op AI-gedreven wateroplossingen en waterzuiveringsoplossingen. Ons doel is om innovatieve en effectieve oplossingen te bieden voor de wereldwijde watercrisis.