Sector

Climate Tech

Er is een gezamenlijke aanpak nodig om de uitputting van natuurlijke grondstoffen, klimaatverandering en verspilling tegen te gaan. Momentum Capital committeert zich hieraan en investeert al jaren in projecten en technologieën die zich richten op het opwaarderen van organische reststromen tot hoogwaardige producten. Zo levert Momentum Capital een bijdrage aan de verduurzaming, de strijd tegen klimaatverandering en het tegengaan van verspilling.

Perpetual Next

Perpetual Next is een klimaattechnologiebedrijf dat koolstof terugwint uit natuurlijk afval. Perpetual Next ontwikkelt technologieën en stelt deze beschikbaar aan de industrie, zodat deze kan verduurzamen door fossiele grondstoffen te vervangen voor hernieuwbare koolstof: Perpetual Carbon.

De nadruk van de technologie en toepassing ligt op carbon removal: het onttrekken van CO₂ uit de atmosfeer en het opslaan van koolstof in producten die anders in de atmosfeer zou belanden. Zo maken ze industrieën en bedrijven over de hele wereld duurzamer op de gezamenlijke reis naar een CO₂-neutraal 2050.

Perpetual Next heeft een geïntegreerd internationaal operationeel platform met gepatenteerde technologieën. De activiteiten van Perpetual Next zijn als een keten georganiseerd in drie divisies: Technologies, Conversions en Trading.

Onderneming

Media