Carbon removal

Perpetual Next

Een gezamenlijke inspanning voor duurzame oplossingen

Om klimaatverandering, verspilling en de uitputting van grondstoffen tegen te gaan, is een gezamenlijke inspanning nodig. Momentum investeert al jaren in projecten en technologieën die organische reststromen omzetten in hoogwaardige duurzame grondstoffen en producten. In 2019 leidde dit tot de oprichting van Perpetual Next.

Bio commodities 

Perpetual Next bouwt, bezit en exploiteert fabrieken die organisch restafval omzetten in biogrondstoffen zoals biomethaan, biokoolstof en biomethanol. Deze grondstoffen helpen industrieën te verduurzamen. Perpetual Next is wereldwijd een toonaangevende speler op het gebied van bio commodities zoals biomethanol en werkt samen met belangrijke partners in die industrie.

Wereldwijd schaalbare klimaattechnologie

Perpetual Next beschikt over unieke kennis en ervaring als onmisbare schakel om industrieën van fossiel af te krijgen. Bijvoorbeeld met de carbonisatietechnologie (torrefactie) in eigendom levert Perpetual Next een belangrijke bijdrage aan een fossielvrije wereld en het behalen van klimaatdoelstellingen. Deze technologie kan wereldwijd op industriële schaal worden toegepast, met zowel grote in- als uitvoervolumes.