Perpetual Next / 19 februari 2022

Persbericht: Nieuwe topman Perpetual Next zet vol in op ‘Carbon Removal’

Perpetual Next CEO Niels Wage treedt aan en zet direct in op de wereldwijde opschaling van de productie van hernieuwbare koolstof (Perpetual Carbon), groene waterstof en andere groene gassen en voelt zich daarin gesteund door de explosieve stijging van de carbon pricing het afgelopen jaar.

Niels Wage neemt als CEO de leiding over van climate tech-bedrijf Perpetual Next en volgt daarmee voorganger en mede-oprichter Martijn van Rheenen op. Met de komst van Niels Wage is direct een aantal beslissingen in gang gezet:
· Desinvesteren en afscheid nemen van de fossiele activiteiten
· Opschaling productie van groene gassen in Europa en uitbreiden naar VS en Azië
· Lopende financieringstrajecten doorzetten en de onderneming voorbereiden op een beursgang

Geen fossiel
Met het onttrekken van CO2 uit de atmosfeer als missie is Perpetual Next direct overgegaan tot het afstoten van de fossiele activiteiten. Dit is inmiddels afgerond. Het betreft de succesvolle desinvestering van vijf gasgestookte warmtecentrales in een 50/50 joint venture met Ennatuurlijk, met als aandeelhouders PGGM en Veolia.

Groene waterstof en andere groene gassen
De volledige focus van Perpetual Next ligt nu op het opschalen van de productie van hernieuwbaar koolstof en groene gassen, waaronder groene waterstof. Perpetual Next heeft meerdere productiefaciliteiten in Europa. Onder meer in Engeland in Derby en in de regio Liverpool en locaties in Nederland, alwaar voedselafval en agrarische reststromen maximaal worden opgewaardeerd naar diverse groene gassen en hernieuwbare grondstoffen.

Bovendien is op 19 januari in het havengebied van Delfzijl 16ha grond gereserveerd voor Perpetual Next. Perpetual Next heeft als doel om deze grond voor meer dan 100 jaar te pachten en in de eerste tien jaar 300MW aan productiefaciliteiten te realiseren voor de productie van diverse groene gassen op basis van B-hout en andere organische reststromen als grondstof. De productiefaciliteiten kunnen onder meer gaan leveren aan de lokale (bio)chemische industrie. Perpetual Next zal haar eigen zogenoemde torrefactie-technologie inzetten, waaronder de technologie die zij de afgelopen tien jaar samen met strategisch partner Carrier heeft ontwikkeld. Het project in Delfzijl staat los van een tweede project dat Perpetual Next samen met Gasunie in voorbereiding heeft en wenst te realiseren in diezelfde regio.

Uitbreiding naar VS
Een uitbreiding naar de VS is eveneens in gang gezet. Niet alleen vanwege de aanwezige hernieuwbare grondstoffen en de lokale afzetmarkt, maar ook omdat strategisch partner Carrier haar hoofdzetel in de VS heeft en ook daar – net zoals in Europa en Azië – productietechnologie vervaardigt en levert. De initiële productietarget van Perpetual Next in de VS is gesteld op 400.000 ton hoogwaardige bio koolstof per jaar voor een strategische partner die de producten inzet voor de staalindustrie. Dat zou een verdubbeling betekenen ten opzichte van de huidige geplande productiecapaciteit van bio koolstof in Europa, die voornamelijk geproduceerd wordt voor ArcelorMittal om toe te passen in haar staalproductieproces.

Om aan de toenemende aanvragen bij Perpetual Next vanuit Azië te voldoen, zal eerst de geplande uitbreiding van de teams moeten plaatsvinden. Perpetual Next heeft momenteel 100 medewerkers en wenst dit jaar uit te breiden naar 200 medewerkers. Steeds meer teamleden vinden hun weg naar Perpetual Next om onderdeel te zijn van de ‘Net Zero’ missie en het realiseren van de wereldwijde groeiambities voor de technologie voor klimaatverbetering om CO2 uit de atmosfeer te onttrekken.

Beursgang
Met de gestelde ambities loopt tevens een omvangrijk financieringsprogramma. Met het investeren van honderden miljoenen door Momentum Capital en haar co-investeerders de afgelopen jaren, committeren zij zich ook dit jaar om aan aanvullende investeringen in Perpetual Next te kunnen blijven voorzien. Bovendien zal Niels Wage de benodigde versterking krijgen van onder meer investeringsbank Jefferies en plant Perpetual Next voorbereidingen met als doel een beursgang eind 2024.

Niels Wage
Niels Wage is in november 2021 begonnen bij Perpetual Next en komt met uitgebreide ervaring in grondstoffen, projectontwikkeling en commercieel- en supply chain management. Niels was werkzaam als CEO van een beursgenoteerde onderneming en heeft ruime leiderschapservaring opgedaan bij internationale bedrijven als BHP en Vopak.

Niels Wage: “Perpetual Next heeft de afgelopen jaren een stevige fundering gelegd om verdere groei te realiseren. De combinatie van technologie ontwikkeling, onderzoek en directe ervaring in de productiefaciliteiten geven een platform, om samen met onze partners, belangrijke verdere stappen te zetten in het opwaarderen van reststromen naar hernieuwbare grondstoffen voor de chemie en staalindustrie. We kunnen met onze technologie een aanzienlijke bijdrage leveren aan de koolstofverwijdering uit de atmosfeer en hoogwaardige koolstof als grondstof gebruiken. Hiermee kunnen we schadelijke emissies verder reduceren. Ik ben vereerd de zeer getalenteerde en gemotiveerde teams te mogen leiden naar de volgende fase van groei’’

Mede oprichter van Perpetual Next en actief aandeelhouder Martijn van Rheenen: “Met de komst van Niels brengen we een mensgerichte bestuurder die in staat is om de ambities van Perpetual Next te verwezenlijken. Niels beschikt over een combinatie van wereldwijde ervaring in grondstoffen en is ook iemand die Perpetual Next kan helpen in de gewenste beursnotering door zijn ervaring bij beursgenoteerde bedrijven.”

Over Perpetual Next
De missie van Perpetual Next bestaat erin verdere klimaatverandering te voorkomen door de reductie van CO2-uitstoot en het onttrekken van CO2 uit de atmosfeer voor haar klanten. Perpetual Next realiseert dit door reststromen te hergebruiken en organische reststromen met behulp van toonaangevende technologieën op te waarderen tot hoogwaardige grondstoffen en producten en zo bij te dragen aan de circulaire economie. Perpetual Next is georganiseerd in drie divisies: Trading, Conversions en Technologies. Perpetual Next genereert met haar activiteiten CO2-rechten, die fundamenteel onderdeel vormen van haar bedrijfsmodel. Perpetual Next heeft haar missie verbonden aan de UN Sustainability Development Goals, de ESG-criteria en de EU Green Deal.