Perpetual Next / 14 februari 2022

Joint venture tussen Perpetual Next en Gasunie: nieuwe fabriek voor groen gas in Delfzijl

Persbericht

· Partnership waarin Perpetual Next de productie verzorgt van syngas, groengas
· Gasunie verzorgt distributie – lokaal en via landelijk netwerk
· Op basis van torrefactie van organische rest- en afvalstromen, geen fossiele bronnen
· Te bouwen fabriek in chemiecluster Delfzijl – in 2024 in bedrijf
 
Groningen, 10 februari 2022 – Gasunie, energie-infrastructuurbedrijf en beheerder van het Nederlandse gasleidingnetwerk, en Perpetual Next, wereldleider op het gebied van torrefactie-technologie, hebben een 50/50 joint venture overeenkomst gesloten om het project Torrgas Delfzijl verder te ontwikkelen en te realiseren. Het gezamenlijke voornemen is om een nieuwe fabriek te bouwen, die  in de toekomst vanuit syngas op duurzame wijze groen gas kan produceren en distribueren. Hierdoor is er geen afhankelijkheid meer van fossiele grondstoffen. De verwachting is dat de bouw van de fabriek in het najaar van 2022 van start gaat. Met de eerste fase van dit project is een investering gemoeid van circa EUR 60 miljoen. Deze investeringsbeslissing volgt later dit jaar. De fabriek zorgt in eerste instantie voor een directe werkgelegenheid van vijftien banen.  
 
Beide bedrijven hebben voor dit project samen het voornemen om de fabriek in het chemiecluster Delfzijl – onderdeel van Chemport Europe – te bouwen. Perpetual Next neemt hierna de verantwoordelijkheid voor het beheren en bedrijven van de installatie. Gasunie zal de distributie van de gassen verzorgen die – ondergronds – via het landelijke netwerk aan de bebouwde omgeving en industrie worden geleverd. De fabriek – die naar verwachting in 2024 in gebruik genomen gaat worden – start met een groen gas productie van 12 miljoen m3 per jaar. Mogelijk wordt dit snel opgeschaald naar 40 dan wel 120 miljoen m3 groen gas per jaar.
 
Meervoudige chemische toepassingen zonder fossiele grondstof
De fabriek zal gebruik maken van een hernieuwbare grondstof. Perpetual Next bezit de technologie om organische reststromen, groenafval en sloophout via torrefactie om te zetten in hoogwaardig hernieuwbare grondstof. Deze wordt aangevoerd per binnenvaartschip naar de fabriek.  Door deze grondstof vervolgens in twee verhittingsstappen te vergassen, een ontwikkeling van technologie-partner Torrgas, ontstaat syngas.  Syngas vormt een basis voor vele chemische toepassingen dat fossiel als grondstof vervangt. Uit syngas kan onder meer groengas, methanol en waterstof worden gemaakt. De productie van syngas is mede kosteneffectief door het bijproduct bio-char; een zuivere vorm van koolstof met toepassingen als grondverbeteraar, in waterzuivering en voor de reiniging van schoorsteengassen van fabrieken. Fase 1 van dit project richt zich voornamelijk op het maken van groengas voor verdere distributie via het bestaande aardgasnet van Gasunie. De productie van syngas draagt bij aan de verwezenlijking van de ambities gesteld in het Klimaatakkoord.
 
Strategisch belang
Martijn van Rheenen, medeoprichter van Perpetual Next: ‘De samenwerking met Gasunie en de locatie van Chemport Europe is voor ons van strategisch belang. Het is mooi om te zien dat deze regio op deze manier opnieuw gas gaat leveren, maar dan wel een toekomstbestendige variant. De beschikbaarheid van grondstoffen, de ruimte om productiefaciliteiten te realiseren met nieuwe schone technologieën en de aanwezige kennis en expertise maken dit de perfecte omgeving.’

Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie: ‘De ambitie van het Klimaatakkoord is om 2 miljard m3 groen gas te produceren in 2030. Samen met andere partijen zetten we ons in groen gas betaalbaar en op grote schaal op de markt te krijgen. Dit project past in deze ambitie, we hebben veel vertrouwen om gezamenlijk een duurzaam, succesvol, technologisch vooruitstrevend project te realiseren.’

Over Gasunie
Gasunie is een Europees energie-infrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie behoort tot de grootste hogedrukpijpleidingnetwerken in Europa en bestaat uit meer dan 17.000 kilometer aan pijpleidingen in Nederland en Noord-Duitsland. Gasunie biedt transportdiensten aan voor aardgas en groen gas via haar dochterondernemingen Gasunie Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Met haar grensoverschrijdende gasinfrastructuur en diensten faciliteert Gasunie de TTF, die zich heeft ontwikkeld tot het toonaangevende Europees handelsknooppunt voor gas. Gasunie biedt ook andere diensten op het gebied van gasinfrastructuur aan, waaronder gasopslag en LNG. Gasunie wil de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening helpen versnellen. Het bedrijf gelooft dat innovaties op het gebied van gas daarbij een belangrijke bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld in de vorm van hernieuwbare gassen als waterstof en groen gas. Zowel bestaande als nieuwe gasinfrastructuur zijn daarbij van belang. Ook is Gasunie actief in de ontwikkeling van andere voor de energietransitie relevante energie-infrastructuur.
 
Over Perpetual Next
De missie van Perpetual Next bestaat erin verdere klimaatverandering te voorkomen door de reductie van CO2-uitstoot en het onttrekken van CO2 uit de atmosfeer voor haar klanten. Perpetual Next realiseert dit door afval te voorkomen en organische reststromen met behulp van toonaangevende technologieën op te waarderen tot hoogwaardige grondstoffen en producten. Perpetual Next is, onder leiding van CEO Niels Wage, georganiseerd in drie divisies: Trading, Conversions en Technologies. Perpetual Next genereert met haar activiteiten CO2-rechten, die fundamenteel onderdeel vormen van haar bedrijfsmodel. Perpetual Next heeft haar missie verbonden aan de UN Sustainability Development Goals, de ESG-criteria en de EU Green Deal.

Lees hier meer over het project.