Sector

Sustainability

Er is een gezamenlijke aanpak nodig om de uitputting van natuurlijke grondstoffen, klimaatverandering en verspilling tegen te gaan. Momentum Capital committeert zich hieraan en investeert al jaren in projecten en technologieën die zich richten op het opwaarderen van organische reststromen tot hoogwaardige producten. Zo levert Momentum Capital een bijdrage aan de verduurzaming, de strijd tegen klimaatverandering en het tegengaan van verspilling.

Perpetual Next

De Sustainability-tak van Momentum Capital is aan het verzelfstandigen onder de naam Perpetual Next. Perpetual Next waardeert organische reststromen op tot hoogwaardige (en duurzamere) grondstoffen, halffabricaten en producten. Zo worden voedselresten naar biogas opgewaardeerd, papierslib naar duurzame warmte en snoeiafval naar hoogwaardige koolstof. Perpetual Next werkt uitsluitend met laagwaardige, regionale, organische reststromen om de impact op het milieu tot een minimum te beperken met als streefdoel - op termijn - een volledig circulair systeem. Vandaar ook de naam van de onderneming: Perpetual Next.

Perpetual Next is actief in de gehele waardeketen, van inkoop van afval- en reststromen, R&D in de zoektocht naar steeds duurzamere technologieën, maar ook in de aanleg en exploitatie van installaties en de verkoop van duurzame producten met een hoge toegevoegde waarde voor industrieën die nu nog afhankelijk zijn van steenkool in hun productieproces. 

Onderneming

De geschiedenis

Vier Momentum-ondernemingen vormen onderdeel van de verzelfstandiging van Perpetual Next:

Parenco Hout - Een duurzame bosbeheerder, werkzaam in de houtindustrie. Afval- en reststromen worden geleverd aan partijen die deze laagwaardige reststromen opwaarderen.

Primco - Primco maakt gebruik van de allernieuwste technologieën om organische afvalstromen op te waarderen tot hoogwaardige producten. Primco heeft een tiental productiefaciliteiten in heel Europa.

CEG - Met de torrefecatietechnologie van CEG worden organische afvalstromen opgewaardeerd tot biokool, biopellets en biochar. Hiermee kunnen diverse branches worden verduurzaamd, zoals de beton-, cement- en staalindustrie. De producten kunnen ook dienen als basis voor bioplastics, medicijnen, waterzuivering en bodemverbetering. Omdat de CO₂ in de producten blijft opgeslagen biedt het ook een kans voor opslag van koolstof. ​

Baltania - In Estland wordt op dit moment een torrefactiefabriek gebouwd met de technologie van CEG. In totaal worden er acht torrefactielijnen opgeleverd, waarvan de eerste twee begin 2021 in gebruik worden genomen.

Perpetual Next

Ambitie

De ambitie is om in 2030 Europees marktleider te zijn in het opwaarderen van organische afval- en reststromen en een leidende positie in te nemen op het gebied van natuurlijke opslag van CO₂. Perpetual Next committeert zich ook aan de Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria.​

Connected to our food systems, the world can reduce emissions by 5.3 gigatons annually if it halts deforestation and restores degraded woodlands.