Urban

Sector

Een duidelijke trend bij wonen is de verschuiving van eigendom naar gebruik.

Energy

Sector

De mondiale vraag naar energie neemt toe. Momentum Capital investeert in nieuwe technologieën en centrales om steeds schonere energie te produceren.

Lighting

Sector

Energieverspilling is een bedreiging voor mens en milieu. Momentum Capital investeert daarom in led-innovaties voor de verlichtingsindustrie.

Leisure

Sector

Tijd is het nieuwe geld. We willen onze tijd waardevol besteden. Zo ook onze vrije tijd.

Een groeiend woningtekort

Het probleem

Voor jonge stedelingen zijn voorzieningen in kortstondig kant-en-klaar wonen nog maar beperkt beschikbaar. De behoefte daaraan is onomstotelijk vastgesteld.

Urbanisatie: verschuiving van bevolking van ruraal naar stedelijk gebied.

Bron
66% Van de wereldbevolking woont in 2050 in de stad

Wonen als service

De oplossing

Een onroerend goed portefeuille in Europese steden. Gekoppeld aan een eigen digitaal platform met gewenste service voor de gebruiker en optimale bezettingsgraad voor de vastgoedeigenaar.

Millenial: generatie geboren tussen 1981-1996

Bron
66% wereldberoepsbevolking is Millenial (2025)

Verstedelijking en technologie gecombineerd

Het resultaat

Wonen als een service met eigen onroerend goed portefeuille gestart in Barcelona met uitbreiding naar Parijs en Amsterdam.

Onze participaties

Urbania International