Leisure

Sector

Tijd is het nieuwe geld. We willen onze tijd waardevol besteden. Zo ook onze vrije tijd.

Energy

Sector

De mondiale vraag naar energie neemt toe. Momentum Capital investeert in nieuwe technologieën en centrales om steeds schonere energie te produceren.

Lighting

Sector

Energieverspilling is een bedreiging voor mens en milieu. Momentum Capital investeert daarom in led-innovaties voor de verlichtingsindustrie.

Urban

Sector

Een duidelijke trend bij wonen is de verschuiving van eigendom naar gebruik.

Wel tijd en geld, maar geen voorzieningen

Het probleem

Een alsmaar groeiende wereldbevolking met een sterk opkomende middenklasse met koopkracht. We zien dat de voorzieningen in vrijetijdsbesteding achter blijven.

Naar schatting groeit de wereldbevolking tot 2050 naar 10 miljard inwoners.

Bron
1% Groei van de wereldbevolking per jaar

Aanbieden van leisure activiteiten

De oplossing

Een unieke beleving waarin themaparken centraal staan. Naar een thema ingerichte parken die meerdere generaties en een complete regio sterk aanspreken.

Polen heeft een populatie van 38 miljoen inwoners

Bron
68% Van de Poolse populatie is jonger dan 54 jaar

Een portefeuille van themaparken

Het resultaat

Een portefeuille van themaparken nabij grootstedelijke gebieden waar voorheen geen enkel themapark te vinden was.

Onze participaties

Majaland Kownaty