Energy

Sector

De mondiale vraag naar energie neemt toe. Momentum Capital investeert in nieuwe technologieën en centrales om steeds schonere energie te produceren.

Lighting

Sector

Energieverspilling is een bedreiging voor mens en milieu. Momentum Capital investeert daarom in led-innovaties voor de verlichtingsindustrie.

Leisure

Sector

Tijd is het nieuwe geld. We willen onze tijd waardevol besteden. Zo ook onze vrije tijd.

Urban

Sector

Een duidelijke trend bij wonen is de verschuiving van eigendom naar gebruik.

Klimaatverandering tegengaan

Het probleem

Het gebruik van fossiele brandstoffen is belastend voor het klimaat. Daarbij zullen we moeten besparen in ons energieverbruik.

Veruit de meeste energie die we gebruiken komt van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en kolen.

Bron
93% Fossiele brandstoffen

Nieuwe technologie die de oude vervangt

De oplossing

Schone technologie gericht op alternatieve energiebronnen, dan wel op een besparing op ons energieverbruik.

Van ons totale mondiale energieverbruik bestaat 19% uit hernieuwbare energie

19% hernieuwbaar

Besparing en verduurzaming

Het resultaat

Nieuwe technologie maakt verduurzaming van warmte- en elektriciteitsvoorziening mogelijk.

Awards

CEG - DIT Investment Award 2018