Energy

Sector

De mondiale vraag naar energie neemt toe. Momentum Capital investeert in nieuwe technieken die daar verantwoord op inspelen.

Urban

Sector

Een duidelijke trend bij wonen is de verschuiving van eigendom naar gebruik.

Leisure

Sector

Tijd is het nieuwe geld. We willen onze tijd waardevol besteden. Zo ook onze vrije tijd.

Klimaatverandering tegengaan

Het probleem

Het gebruik van fossiele brandstoffen is belastend voor het klimaat. Daarbij zullen we moeten besparen in ons energieverbruik.

Veruit de meeste energie die we gebruiken komt van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en kolen.

Bron
93% Fossiele brandstoffen

Nieuwe technologie die de oude vervangt

De oplossing

Schone technologie gericht op alternatieve energiebronnen, dan wel op een besparing op ons energieverbruik.

Innovatieve LED technologie kan wereldwijd de elektriciteitsconsumptie voor verlichting terugbrengen naar 14%.

19% wereldwijde elektriciteitsconsumptie voor verlichting

Besparing en verduurzaming

Het resultaat

Slimme LED verlichting levert elektriciteitsbesparing op en nieuwe technologie maakt verduurzaming van warmte- en elektriciteitsvoorziening mogelijk.

Awards

Seaborough - Mike Krames IEEE Fellow 2017
CEG - DIT Investment Award 2018