De belangrijkste data van Q1 en Q2 2020

Agenda

Dinsdag 17 maart

Webinar: Marktkentering, corona-crisis en de impact op uw investeringen

Gelet op de huidige (markt)ontwikkelingen willen wij u, namens het gehele bestuur van Momentum Capital, nader informeren. De wereldwijde marktkentering, waar we eerder met u op hebben geanticipeerd, is ingezet, getriggerd door COVID-19; het coronavirus.

Wat betekent de corona-crisis voor u en uw fysieke en financiële gezondheid en die van uw dierbaren? Wat is de invloed op Momentum Capital, onze dochterbedrijven en uw investeringen bij ons? 

Deze vragen worden beantwoord tijdens een interactief webinar, gegeven door Martijn van Rheenen.

Dinsdag 7 april

Aftrap Leisure-Conversie

Deze bijeenkomst is voor alle investeerders met een conversie-mogelijkheid voor Leisure.

Woensdag 22 april

Momentum’s ondernemingsstrategie tot 2022

Op woensdag 22 april om 19.00 uur zal Momentum haar achterban informeren over de ondernemingsstrategie voor de komende 2 jaar. De methode die Momentum zal toepassen biedt heldere kaders en handvatten voor alle deelnemingen van Momentum. 

Tijdens dit interactieve webinar kunt u ook ondernemingstips verwachten. Niet alleen van Momentum, maar juist ook van deelnemers en specialisten die live hun ervaringen en plannen zullen delen.

Woensdag 10 juni

Certificaathoudersbijeenkomst Tech-Fund

Op 10 juni zal de certificaathoudersbijeenkomst plaatsvinden voor deelnemers aan het Momentum Technology Fund I B.V. Hier zal naast het informeren over de voorgenomen verkoop van CEG, ook (het effect van) de upside van CEG worden verduidelijkt. Alle certificaathouders hebben een uitnodiging ontvangen.

Woensdag 24 juni

Urban Brazilië bijeenkomst voor MC + Bond Brazil obligatiehouders

Om de MC + Bond Brazil obligatiehouders van een update te voorzien zal er voor hen een investeerdersbijeenkomst plaatsvinden op woensdag 24 juni aanstaande.

De desbetreffende obligatiehouders ontvangen daarvoor een uitnodiging.​