Momentum Capital

Momentum Capital is een Nederlandse private investeringsmaatschappij die hands-on investeert voor eigen rekening en risico.

Tot 2005 waren de oprichters van Momentum Capital ondernemende investeerders die voor hun eigen kapitaal zochten naar investeringsfondsen die vooruitzien en flexibel zijn, die anticiperen op de veranderende markten en de risico’s en kansen die daarmee gepaard gaan. Investeringsfondsen die echt gecommitteerd zijn om waarde te creëren en om een investering succesvol af te ronden.

Zij leerden al snel dat anticiperen en waarde toevoegen bij de meeste investeringsfondsen geen standaardspecificatie is en kwamen er vooral achter dat niemand zo goed voor geld zorgt als voor het eigen geld. Daarom besloten zij om in 2005 Momentum Capital op te richten. Er is gebouwd waar naar werd gezocht, een onafhankelijke investeringsmaatschappij opgericht door – en voor – ondernemende investeerders.

Afgelopen twaalf jaar is een trackrecord gerealiseerd van investeringen in private bedrijven die oplossingen bieden voor mondiale uitdagingen, vooral gericht op bevolkingsgroei, de behoefte aan energiezuinige producten en duurzamere energie.

Om invloed uit te kunnen oefenen is gekozen om uitsluitend te participeren in niet beursgenoteerde bedrijven. Met als voordelen; een kleine groep aandeelhouders, eigen mensen in het bestuur, inside information en geen grillige aandelenmarkt maar focus op langere termijn doelen.

Inmiddels investeert Momentum Capital ook samen met een besloten groep invloedrijke vermogende particulieren die naast kapitaal ook kennis, netwerk en ervaring kunnen toevoegen. Gezamenlijk wordt waarde gecreëerd door met bedrijven industrieën ten goede te veranderen om daarmee rendement te verdienen.