De visie van Momentum Capital

Visie van Momentum Capital

De wereldbevolking, urbanisatie en het mondiale welvaartspeil nemen fors toe. Dit leidt tot uitdagingen op onder meer het gebied van milieu, huisvesting en energieverbruik.

Focus Momentum Capital

Dat biedt kansen voor ondernemingen die:

  • Zich specialiseren in alternatieve energiebronnen;
  • Technologieën ontwikkelen om het energieverbruik en de CO2 uitstoot te reduceren;
  • Zich specialiseren in het ontwikkelen van nieuwe leefgebieden voor de groeiende middenklassen in opkomende economieën.