Investeringsstrategie van Momentum Capital

Momentum Capital is een Nederlandse onafhankelijke investeringsmaatschappij dat voor eigen rekening en risico in niet beursgenoteerde bedrijven participeert. Om de financiële slagkracht te vergroten wordt er intensief samengewerkt met een invloedrijk en betrouwbaar netwerk van ervaren ondernemers en vermogende particulieren.

De strategie richt zich op het vroegtijdig verkrijgen van invloed door het verwerven van meerderheidsbelangen in bedrijven met disruptieve oplossingen in sectoren met een hoge toetredingsbarrière.

Met substantiële financiële middelen en gecommitteerde industrie-expertise stelt Momentum Capital deze bedrijven in staat om hun groeiambities te realiseren.

Momentum Capital ondersteunt bij het opstellen van exceptionele managementteams zodat met de beste experts uit de industrie strategische overnames kunnen worden verricht of joint ventures kunnen worden gesloten. Om vervolgens het businessmodel te kopiëren en op te schalen naar een nieuwe ‘standaard’.

Momentum Capital is gespecialiseerd in de sectoren:

  • Clean Technology: energie, bouwtechnieken, LED
  • Urban Development: infrastructuur, planontwikkeling, gebouwen
  • Essential Assets: zoals warmte, water en infrastructuur