Focus en deelnemingen van Momentum Capital

Momentum Capital is actief in drie sectoren:

Clean technology

De wereldbevolking en het mondiale welvaartspeil nemen fors toe. En daarmee ook het gebruik van de beschikbare natuurlijke bronnen. Momentum Capital richt zich op clean technology, ondernemingen die duurzame, baanbrekende technologieën ontwikkelen en toepassen.

Deelnemingen in clean technology

Essentials

Momentum Essential Assets zijn participaties van Momentum Capital, middels haar dochtervennootschappen, in bedrijven die op duurzame wijze voorzien in noodzakelijke basisbehoeften. De portefeuille is onder meer gericht op warmte, energie, drinkwater en strategische infrastructuur. Hierbij wordt gericht op het bezit en beheer van bronnen voor grondstoffen, productiefaciliteiten, infrastructuur voor distributie en de levering aan grote afnemers zoals nutsbedrijven.

Deelnemingen in Essential Assets

Real estate

Brazilië en Polen kenmerken zich door een toenemende industriële ontwikkeling, uitbreiding van stedelijke gebieden, een groeiende bevolking en een stijgende welvaart in de middenklasse. In Brazilië en Polen heeft Momentum Capital deelnemingen in project- en gebiedsontwikkelaars die woonwijken voor de opkomende middenklasse en industriële zones realiseren.

Deelnemingen in real estate